Gbígb'áyé sédè, Gbígbédè s'áyé

Dara pọ̀ mọ́ ìran yìí

Join the team of culture shapers commited to developing and promoting African Languages